Encyclopedia of articles/studies

Na této ENCYKLOPEDII budu postupně zařazovat vydané články do jednotlivých sekcí, kvůli přehlednosti, protože při počtu více než 300 příspěvků je potřeba přemýšlet o jiném způsobu vyhledávání.

On this ENCYCLOPEDIA I will gradually classify the published articles into individual sections, for the sake of clarity, because with more than 300 contributions it is necessary to think about another way of searching.

STRUČNÝ OBSAH WEBU

(POD OBSAHEM JEDNOTLIVÉ RUBRIKY S ČLÁNKY)

1. Novinky – nejnovější články NA celém webu od 27.8.2021Tato rubrika obsahuje články a novinky i v literární tvorbě sepsané po datu 27.8.2021 (This section contains articles and news also in literary works written after 27.8.2021).
2. Jsem gnostikem/křesťanským gnostikemosobní vyjádření, články a studie k tématu gnosticismu Osobní pohled na (staro) i (novo) gnosticismu dle mého subjektivního (tedy kritizovatelného pohledu); A personal view of (old) and (new) Gnosticism according to my subjective (i.e., criticizable view).
3. ČLÁNKY A STUDIE V ANGLIČTINĚČlánky a studie v angličtině bez ohledu na téma, včetně románové a povídkové tvorby (Articles and studies in English regardless of subject, including novels and short stories).
4. ČLÁNKY A STUDIE O PKD – spisovatel a (novo) gnostik Philip Kindred DickV této rubrice se nacházejí všechny články, podrobné studie s výkladem, ale i přepisy rozhovorů se spisovatelem a (novo) gnostikem Philipem Kindredem Dickem; bonusem jsou překlady článků od jiných autorů o PKD a také jeho osobní kosmologický subjektivní pohled na svět (In this section you will find all the articles, detailed studies with interpretation, as well as transcripts of interviews with the writer and (Neo) Gnostic Philip Kindred Dick; a bonus are translations of articles by other authors on PKD and also his personal cosmological subjective worldview).
5. GNOSTICKÉ UČENÍ, ČLÁNKY A STUDIE Tato rubrika obsahuje výklady gnostického učení, podrobné texty k pochopení gnosticismu od ostatních autorů (This section contains explanations of Gnostic teachings, detailed texts for understanding Gnosticism by other authors).
6. CARL GUSTAV JUNGZde se nacházejí všechny články, které se věnují psychologovi a (novo) gnostikovi C.G. Jungovi (Here are all the articles that deal with the psychologist and (Neo) Gnostic C.G. Jung).
7. BudDhismusBudhismus – všechny články, studie, i výňatky z učení Buddhova (Buddhism – all articles, studies, and excerpts from the teachings of the Buddha).
8. Převzaté články z webu Gnosticism Explained Tato rubrika (web Gnosticism Explained) obsahuje velice podrobný výklad pojmů (staro) i (novo) gnosticismu; včetně důsledného dodržení předání modernímu člověku takovým způsobem, aby byl člověk schopen pochopit všechny pojmy v moderním jazykovém chápání. Pro mě osobně asi nejkvalitnější zdroj o výkladu gnosticismu (This section (the Gnosticism Explained website) contains a very detailed explanation of the concepts of both (ancient) and (new) Gnosticism; including a strict adherence to conveying them to modern man in such a way that one is able to understand all the concepts in modern linguistic terms. For me personally, probably the best quality source on the interpretation of Gnosticism).
9. LITERÁRNÍ TVORBA Nově zde budou odkazy k mé literární tvorbě (There will be new links to my literary work).
10. DATABÁZE MYŠLENKOVÝCH SMĚRŮ Zde jsou články k jiným myšlenkovým směrům (Here are articles on other schools of thought).
11. VIDEa K TÉMATU Zde se nalézají videa jak k myšlenkovému pochopení předchozích vyjmenovaných témat, tak i videa mapující myšlenkové pochody z uměleckého pohledu (Here you will find videos for both a thought-provoking understanding of the previous topics listed, as well as videos mapping thought processes from an artistic perspective).

POMALU A JISTĚ SE BLÍŽÍ DALŠÍ MYSTICKÉ FILMOVÉ PROBUZENÍ GNOSTICKÉHO MÝTU – ZDROJ VIDEA Matrix Resurrections (2021) CZ HD trailerTotalfilm.cz

ZDROJ VIDEA Matrix Resurrections (2021) CZ HD trailerTotalfilm.cz

Novinky od 27.8.2021

20.9.2021 – The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (21)[Copyright ©]

20.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Detailed Essays on Valentinianism/ (5) Valentiniánský monismus

19.9.2021 – Doporučení ke studiu nového webu – KOŘENY JÓGY

19.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Detailed Essays on Valentinianism/ (4) Jméno a pojmenovávání ve Valentianismu

18.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Detailed Essays on Valentinianism/ (3) Role Ježíše ve Valentianismu

18.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Detailed Essays on Valentinianism/ (2) Dvojice (Syzygy) ve Valentinovském myšlení

18.9.2021 – (7) The Limits of the Construct – films The Lawnmower Man and Nirvana [Copyright ©]

Movie: Nirvana (1997) http://www.imdb.com/title/tt0119794/

18.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Detailed Essays on Valentinianism/ (1) Sophia a Eva

17.9.2021 – Doporučení na kvalitní Youtube kanál Akademické farnosti Praha – Salvátor – Tomáš Halík: Chraňte se kvasu farizeů

15.9.2021 – Odkaz na zajímavé video – Zakázaná pyramida Zawyet El Aryan v Egyptě z YouTube kanálu Úžasný svět záhad

13.9.2021 – Vědecky podložené poznatky k nemoci Covid – 19 (zdroj Iluminátor) aneb postavme rozum proti konspiracím! (15)

12.9.2021 – The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (20)[Copyright ©]

12.9.2021 – (14) The complete novel – Mars, mé věčné trápení: Et Tesla natus est, et mori![Copyright ©]

12.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Ukázka z knihy: Herbert Christian Merillat – The Gnostic Apostle Thomas: TOMÁŠOVO EVANGELIUM – GOSPEL OF THOMAS; kapitola 23

9.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Ukázka z knihy: Herbert Christian Merillat – The Gnostic Apostle Thomas: Tomáš a Edessa – kapitola 14

5.9.2021 – The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (19)[Copyright ©]

5.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Ukázka z knihy: Herbert Christian Merillat – The Gnostic Apostle Thomas: „Twin“ of Jesus – kapitola 11 MÁNÍ A ČISTÍ

5.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Ukázka z knihy: Herbert Christian Merillat – The Gnostic Apostle Thomas: „Twin“ of Jesus – kapitola 9 MARCION A CIZÍ BŮH

4.9.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Ukázka z knihy: Herbert Christian Merillat – The Gnostic Apostle Thomas: „Twin“ of Jesus – kapitola 5 ZEMĚ PĚTI ŘEK

3.9.2021 – (13) The complete novel – Mars, mé věčné trápení: Et Tesla natus est, et mori![Copyright ©]

2.9.2021 – The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (18)[Copyright ©]

31.8.2021 – Přímý odkaz na Youtube kanál/video – GoschaTV1/KRIŠNAMURTI – dokument o moderním indickém mudrcovi

31.8.2021[1] Gnosticism-(Neo)Gnostic School of the Dreaming Prophet – questions and answers from the First Black Book 1.0 [Copyright ©]

30.8.2021 – [1] Gnosticismus-(Novo)gnostická škola Snícího proroka – otázky a odpovědi z První Černé knihy 1.0 [Copyright ©]

30.8.2021 – Vědecky podložené poznatky k nemoci Covid – 19 (zdroj Iluminátor) aneb postavme rozum proti konspiracím! (14)

29.8.2021 – Vědecky podložené poznatky k nemoci Covid – 19 (zdroj Iluminátor) aneb postavme rozum proti konspiracím! (13)

29.8.2021 – Uroboros: The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (17)[Copyright ©]

28.8.2021 – (12) The complete novel – Mars, mé věčné trápení: Et Tesla natus est, et mori![Copyright ©]

27.8.2021 – Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Valentiniánský monismus– Content authored by David Brons

Jsem gnostikem/křesťanským gnostikem

Mé (novo) gnostické pochopení – BIBLIOTHECA GNOSTICA/Prokopské školy indoevropské tradice 

Přímá gnostická odpověď na věcnou kritiku – pět kriticky- věcných otázek/odpovědí (2)

(Duben 2021 – Srpen 2021) Co se děje mezi českými budhisty?! Něco není v pořádku?! Religionistický přehled – kde leží Pravda, a kde je Lež?! [Copyright ©]

Jsem gnostikem/křesťanským gnostikem. Co to však znamená, a co si pod tím skutečně představit?!(1)

Jsem gnostikem/křesťanským gnostikem. Co to však znamená, a co si pod tím skutečně představit?!(2)

(2021) Subjektivní pochopení Gnosticismu, aneb osobní cesta přímé zkušenosti (1)

(2021) Subjektivní pochopení Gnosticismu aneb rozdíl mezi (staro) a (novo) gnózí: (Staro) gnóze (2)

(2021) Subjektivní pochopení (Novo) gnóze – nové cestě osobního Gnosticismu (3)

(novo) Gnostický výklad Apoštolského vyznání víry

Jak pracovat se základními informacemi v náboženství/spiritualitě aneb braňme se zákeřné indoktrinaci?!

99 dní ke Smrti, aneb jak má gnostik mluvit se Smrtí?

Gnostická vize – Konec všech národů aneb jednota v rozmanitosti gnostického lidství

Ryby nemohou nést zbraně aneb do víry (věrouky) nikdy nepatří Strach jako prostředek pro ovládání lidí

Zdravý přístup k náboženství/spiritualitě/filosofii aneb neotevírejte duši extrémní indoktrinaci

Synkretismus, aneb uměle vyvolaný strach z úžasné možnosti (novo) gnostického hledání přímé zkušenosti

Gnosticismus: Vize (novo) Gnostické církve v ČR? Čtvrtý Živoucí Proud křesťanské víry (1)

Gnosticismus: Vize (novo) Gnostické církve v ČR? Základní body učení nového Živoucího proudu (2)

(3) Kvalitní zdroj informací – Gnostické rukopisy a informace v angličtině z Gnosis Archive

(2) Kvalitní zdroj informací – Gnostické rukopisy nejen z Nag Hammádí (v českém jazyce)

(2) Temný obraz aneb cesta do hlubin (ne)závislé duše

Dickianský (novo) gnosticismus v praxi: Mercerismus (Blade Runner) jako náboženství Empatie (1)

Dickianský (novo) gnosticismus (Phildickian gnosticism) v praxi: Mercerismus (Blade Runner) v textech románu (2)

Kompletní studie se zdroji: Dickianský (novo) gnosticismus (Phildickian gnosticism) v praxi: Mercerismus (Blade Runner) jako náboženství Empatie (3)

Extrémně těžké téma: Duševní zdraví a duševní nemoci v životě a tvorbě Philipa Kindreda Dicka

articles and studies in English

The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (16)

The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (15)

My (New) Gnostic Understanding – BIBLIOTHECA GNOSTICA/Procopian Schools of Indo-European Tradition

Direct Gnostic Response to Substantive Criticism – Five Critical-Substantive Questions/Answers (2)

(April 2021 – August 2021) What is happening among Czech Buddhists?! Something is wrong?! Religionist Review – where lies the Truth, and where lies the Lie?! [Copyright ©]

The complete Novel; Festering with knives कलियुग – A story on the borderline of Hindu Cyberpunk (14)

Extremely tough subject: Mental health and mental illness in life and the making of Philip Kindred Dick

I’m a Gnostic/Christian Gnostic. But what does that mean, and what do we really mean by it?(1)

I’m a Gnostic/Christian Gnostic. But what does that mean, and what do we really mean by it?(2)

How to work with basic information in religion/spirituality or let us defend ourselves against insidious indoctrination?!

Gnosticism: the vision of the (new) Gnostic Church in the Czech Republic? The Fourth Living Stream of Christian Faith (1)

(novo) A Gnostic Interpretation of the Apostolic Religion

99 Days to Death, or How does a Gnostic Talk to Death?

The first practical lesson – The Path of Radical Inquiry, inspired by the writer and (novo) Gnostic Philip K. Dick (PKD)

Explanation of (Neo) Gnosticism according to the writer Philip Kindred Dick

Gnosticism: the vision of the (new) Gnostic Church in the Czech Republic? Basic points of the doctrine of the new Living Stream (2)

The Matrix film as the blackest touch of the (newly) awakened gnostic

A direct Gnostic response to factual criticism (1)

Articles taken from Gnosis9.net – Apocryphal Gospels in the The Quran (/kʊˈrɑːn/, kor-AHN;[i] Arabic: القرآن‎, romanized: al-Qurʼān, lit. ’the recitation‘

The Thirteenth Chamber: Nothing has a beginning, nothing has an end, I believe in the sacred circle (part three)

The Thirteenth Chamber: the Garden of the Little Mystic (Part Two)

Subjective Understanding of Gnosticism, or a Personal Journey of Direct Experience (1)

Gnosticism: the vision of the (new) Gnostic Church in the Czech Republic? The Fourth Living Stream of Christian Faith (1)

21st Century Gnose 3.0 – Praise of the Wandering One (4)

Complete Resource Study: Dickian (New) Gnosticism (Phildickian Gnosticism) in Practice: Mercerism (Blade Runner) as Religion Empathy

Syncretism, or the artificially induced fear of the amazing possibility of a (new) gnostic search for direct experience (4)

The Thirteenth Chamber: Déjà vu, Real Evil and Predators (Part One)

(novo) gnosis: Simple Christianity (mainstream) – myth or fact?

A Touch of Literature – Gnostic Revelations: The Forbidden Volume Number 1285, entitled Revelations of the Archangels

Gnostic Vision – The End of All Nations, or Unity in the Diversity of Gnostic Humanity

Healthy approach to religion/spirituality/philosophy or don’t open the soul to extreme indoctrination(5)

(novo) A Gnostic Interpretation of the Apostolic Religion

Fish can’t bear arms, or in the belief (faith) never belongs Fear as a means of controlling people

Complete Resource Study: Dickian (New) Gnosticism (Phildickian Gnosticism) in Practice: Mercerism (Blade Runner) as Religion Empathy

ČLÁNKY A STUDIE O PKD – spisovatel a (novo) gnostik Philip Kindred Dick)

Extrémně těžké téma: Duševní zdraví a duševní nemoci v životě a tvorbě Philipa Kindreda Dicka

První lekce – Cesta Radikálního pátrání (the Path of Radical Inquiry) inspirovaná spisovatelem a (novo) gnostikem Philipem K. Dickem (PKD)

Kompletní studie se zdroji: Dickianský (novo) gnosticismus (Phildickian gnosticism) v praxi: Mercerismus (Blade Runner) jako náboženství Empatie (3)

Vysvětlení (novo) gnosticismu dle spisovatele Philipa Kindreda Dicka/Explanation of (Neo) Gnosticism according to the writer Philip Kindred Dick

(1) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism – Deset hlavních principů gnostického zjevení

(2) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism – Dickovo výjimečné učení o Plasmatu

(3) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism – Úvod do PhilDickian gnosticismu

(4) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism: Phildickian gnosticismus – mnoho náboženství Philipa K. Dicka

(5) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism: Případ PhilDickian Gnosticism (článek je z roku 2011 – je tedy historický?!)

(6) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism: Případ PhilDickian Gnosticism 2. část (2011)

(7) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism: Případ PhilDickian Gnosticism 3. část (2011)

(8) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism: „Kosmogonika a kosmologie“ (1978) od Philipa K. Dicka (edit. překlad – [Copyright ©]) – jedinečný výklad gnosticismu!

(9) Texty inspirované z webu PhilDickian Gnosticism: Philip K. Dick, 1975 – Člověk, Android a stroj

Philip Kindred Dick: 2 – 3 – 74 (komiks) – (Novo) gnostická přímá zkušenost spisovatele scifi Philipa Kindreda Dicka (PKD)

(4) Dickianský (novo) gnosticismus: Náboženský (anti) kult Carletona Lufteufela

(2) Temný obraz aneb cesta do hlubin (ne)závislé duše

Dickianský (novo) gnosticismus v praxi: Mercerismus (Blade Runner) jako náboženství Empatie (1)

Dickianský (novo) gnosticismus (Phildickian gnosticism) v praxi: Mercerismus (Blade Runner) v textech románu (2)

Kompletní studie se zdroji: Dickianský (novo) gnosticismus (Phildickian gnosticism) v praxi: Mercerismus (Blade Runner) jako náboženství Empatie (3)

Převzatý rozhovor s Philipem K. Dickem přímo ze záznamu videa konference Francie 1977 – 2eme Festival International de la Sf de Metz

Převzatý starší článek: Philip Kindred Dick – Jak stvořit svět, který se nerozpadne do dvou dnů

Philip K. Dick (předmluva ke sbírce povídek Zlatý muž) aneb náhled do skutečného života

Archivní článek: Yves Breux a Francis Luxereau – rozhovor s Philipem K. Dickem v roce 1977 (s ed. komentářem)

Archivní článek: Philip K. Dick ve filosofii: Krátký rozhovor (vztah i k řecké filosofii)

(převzatý článek) Anthony White – Nádoby v Dickovy: Keramické objekty ve fikci

(převzatý článek) SIMON CRITCHLEY – Dobrodružství v továrně na sny (část třetí)

(převzatý článek) SIMON CRITCHLEY – Budoucí gnostik (část druhá)

(převzatý článek) SIMON CRITCHLEY – Rozjímání o Zářivé Rybě (část první)

Ukázka z filmu Temný obraz

GNOSTICKÉ UČENÍ, ČLÁNKY A STUDIE

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Kristus a církev – Content authored by David Brons

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Demiurg ve Valentinianismu – Content authored by David Brons

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica/Ukázka z knihy: Herbert Christian Merillat – The Gnostic Apostle Thomas: „Twin“ of Jesus – kapitola 22 Buddhismus a gnosticismus

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica – The Nag Hammadi Library: The Apocalypse of Peter/Apokalypsa Petrova

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica – Elaine Pagels: The Gnostic Gospels/Elaine Pagels: Gnostická evangelia

Odkaz na výjimečný článek – Kontroverzní hlavní kodexy s nejstarším písemným popisem Ježíše jsou potvrzené jako autentické

(1) Základní informace pro pochopení (staro) i (novo) gnosticismu – knihovna Nag Hammádí (zdroj 13 koptských papyrových kodexů)

(3) Přejatý článek od autorky Sofie Falcone – Bůh podle Barucha Spinozy

(2) Přejatý článek od autorky Sofie Falcone – Nové vymezení pojmu smrti

(1) Přejatý článek od autorky Sofie Falcone – Porozumění „posvátným textům“

Převzatý článek z webu Gnosticism Explained: The Gospel of Philip/Filipovo evangelium (23)

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica – The Nag Hammadi Library: The Apocalypse of Peter/Apokalypsa Petrova

Převzatý článek z webu Gnosticism Explained: The Reality of the Rulers (The Hypostasis of the Archons)/Skutečnost vládců (Hypostáze archontů)(22)

Převzatý článek z webu Gnosticism Explained: The Secret Book of John/Tajná kniha Janova (21)

CARL GUSTAV JUNG

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica – Stephan A. Hoeller: Abraxas: Jung’s Gnostic Demiurge in Liber Novus/Abraxas: Jungův gnostický Demiurg v Liber Novus

Převzatý článek z webu Ecclesia Gnostica – Carl Gustav Jung: Sedm kázání k mrtvým (Septem Sermones ad Mortuos)

Budhismus – všechny články, studie, i výňatky z učení Buddhova

Převzatý článek z Buddhist Publication Society – Buddhova setkání s pokušitelem Márou (Marrou)

Převzaté články z webu Gnosticism Explained

Valentinus a valentiniáni (1)

Klasičtí gnostici („sethiáni“) (2)

Gnostické skupiny (3)

Gnostický Demiurg – Řemeslník Fyzického Světa (4)

Ježíš Kristus v gnosticismu (5)

Knihovna Nag Hammádí (6)

Hereziologové(7)

Gnosticismus a jeho původ (8)

Ježíš v historii (9)

Počátky křesťanství (10)

Antikosmicismus (gnostický dualismus) (11)

Gnóze (12)

Sophia (13)

Barbelo (14)

Gnostické etické zásady (15)

Bůh Otec v gnosticismu (16)

Gnostický mýtus o stvoření (17)

Archonti (18)

Pleroma a eony (19)

Vysvětlení gnosticismu! (20)

The Secret Book of John/Tajná kniha Janova (21)

The Reality of the Rulers (The Hypostasis of the Archons)/Skutečnost vládců (Hypostáze archontů)(22)

The Gospel of Philip/Filipovo evangelium (23)

Daniel McCoy – A Note on My Renderings of the Gnostic Texts/Daniel McCoy – Poznámka k mým překladům gnostických textů (24)

LITERÁRNÍ TVORBA

román (11) The complete novel – Mars, mé věčné trápení: Et Tesla natus est, et mori!

DATABÁZE MYŠLENKOVÝCH SMĚRŮ

Doporučený článek a rozhovor k přečtení Internetový magazín TY BRĎO – Sikhismus a sikhové

Doporučený článek a rozhovor k přečtení – Forum/Web Univerzity Karlovy: Výzkum na vlastní kůži: žila s řádovými sestrami, teď proniká do světa New Age

Náboženský Infoservis – Jiří X. Doležal: Svými činy si stavíte cestu k probuzení!

Militantní (Nový) ateismus: Ateismus 21. století kontra náboženství?

DATABÁZE myšlenkových směrů 21. století: Nagualismus (Carlos Castaneda) Nechť vás provází mýtus

VIDEa K TÉMATU

Přímý odkaz na video/Youtube kanál – RomanSudin: Bhagavad Gita (v českém jazyce 19 videozáznamů k poslechu a přemýšlení)

Přímý odkaz na video – Youtube kanál U Kulatého stolu Lukáš Klůc: Svědkové Jehovovi jsou manipulativní sekta. Koncem světa hrozí dodnes

Odkaz na video – z Youtube kanálu Yestervid: Oldest Native American footage ever

Přímý odkaz na video – Youtube kanál Městská knihovna v Praze: Ódin – staroseverský bůh magie, run a války

Přímý odkaz na video – Youtube kanál Byl jsem svědek Jehovův: Šiř to dál, pomůžeš všem (SVĚDKOVÉ JEHOVOVI A KOMPILACE ABSURDNA)

Video z portálu Univerzita Karlova – Kulatý stůl: Jan Hus

Video z portálu KerimsSpace vztahující se k hlavnímu tématu tohoto webu – Gnóze

Debata Historie.cs – Proč upálili Mistra Jana? Video – odkaz

Výuková přednáška k husitství – Proti všem – Prof. PhDr. František Šmahel, Dr. Sc. (slovo historika)

Přímý odkaz na video/Youtube kanál – Theosophical Society: What’s Wrong with Everything? | Richard Smoley

Odkaz na video – dokument: Vyloučen: Inteligence není povolena (CZ titulky)

Odkaz na edukační video s titulky: Richard Dawkins: Why the universe seems so strange (Podivnější než si dokážeme představit: Prapodivnost vědy)

Video (12) Renata Landgráfová: Záhady textů v hrobce kněze lufay v Abúsíru (Pátečníci Stream, 27. 4. 2021)

Video (11) Odkaz na vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál – Jan Kozák: Mýty fungují jako zrcadlo. Člověk v nich najde svůj příběh

Video (10) Ztracená gnostická evangelia aneb tajemství sdělená staletími Života

Video (9) Franz Kafka Story | Poslední příběh Franze Kafky

Video (8) Exodus: Hledání pravdy – Patterns of Evidence: The Exodus (dokument – biblická archeologie)

Video (7) Ježíš v Indii (Jesus in India) dokumentární historický film USA

Video (6) The Penultimate Truth About Philip K. Dick (Video 2007) – Předposlední pravda o Philipu K. Dickovi

Video (5) ČST inscenace a zapomenuté filmy: Julián odpadlík (1970 TV-inscenace)

Video (3) Divadelní hra na motivy povídky Philipa K. Dicka – Víra našich otců

Video (2) Ruchoth Raoth (2017)